Ochrana osobních údajů

  SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. czescort.com je správcem údajů podle čl. 4 odst. 7 Nařízení.

1.2. Ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů nebo hlášení o porušení práv komunikujte pomocí e-mailu info@czescort.com s OSVČ provozovatelem J.M.Franjo Casique  IČO: 1775484
v současné době nemá určeného pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 Nařízení.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelná osoba je někdo, koho lze přímo či nepřímo identifikovat, včetně konkrétních identifikátorů, jako je jméno, číslo průkazu totožnosti, údaje o poloze nebo jiné prvky související s jeho identitou.

2.2. Portál czescort.com využívá k podpoře Služeb soubory cookie a internetové majáky. Další podrobnosti o jejich definicích, typech a účelech jsou uvedeny v Zásadách.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce portálu czescort.com zpracovává Vaše osobní údaje pro účely, které zahrnují předsmluvní jednání, plnění smluvního vztahu, správu uživatelského účtu, řešení problémů souvisejících s používáním Služby, šíření informací o Službě, zobrazování zájmových reklam a plnění zákonných povinností.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PLNĚNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1. Při registraci uživatele Služby je zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro plnění smluvního vztahu. Bez poskytnutí těchto údajů není jednání, uzavření smlouvy nebo plnění ze strany czescort.com možné.

UDĚLENÍ SOUHLASU

5.1. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů czescort.com Odvolání zašlete e-mailem na adresu info@czescort.com , přičemž pro účely identifikace uveďte své jméno, příjmení a adresu. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování na základě předchozího souhlasu.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. czescort.com zpracovává osobní údaje po dobu trvání registrace v případě zpracování na základě registrace.

6.2. Po uplynutí doby uchovávání czescort.com osobní údaje vymaže.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

7.1. Vaše osobní údaje jsou poskytovány dodavatelům, konzultantům a dalším poskytovatelům služeb spolupracujícím s czescort.com . tyto subjekty potřebují přístup k vašim údajům pro své provozní účely.

7.2. czescort.com nezpřístupňuje vaše osobní údaje subjektům mimo uvedené spolupracující subjekty. Mezi výjimky patří např:

Dodržování právních předpisů nebo reakce na regulační požadavky.

Ochrana práv, majetku a osobní bezpečnosti czescort.com včetně vymáhání smluv, zásad a podmínek používání.

Při fúzích, prodeji majetku společnosti, financování nebo převzetí podnikání czescort.com jinou společností.

7.3. K předání vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci ze strany czescort.com dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo to ukládá zákon.

7.4. czescort.com neposkytuje osobní údaje shromážděné prostřednictvím Portálu nebo Služby třetím stranám pro účely přímého marketingu bez vašeho souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Jako subjekt údajů podle GDPR máte práva, včetně přístupu ke svým údajům, opravy nepřesností, objasnění zpracování, omezení zpracování, výmazu údajů, námitky proti zpracování, přenosu údajů, odvolání souhlasu a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. czescort.com zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy pro ukládání vašich osobních údajů, přičemž využívá šifrování, autentizační nástroje, firewally a omezený přístup pro oprávněné pracovníky, aby zabránila neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení vašich údajů.

SOUBORY COOKIE A INTERNETOVÉ MAJÁKY

10.1. czescort.com používá soubory cookie (session ID a trvalé), aby přizpůsobil služby vašim potřebám, ukládá a příležitostně monitoruje vaše návštěvy portálu. Cookies, malé textové soubory, zlepšují navigaci. Mezi bezpečnostní opatření patří kontrola, zda je povolen JavaScript. Většina internetových prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie.

Search a girl

Online
Verified
NEW

Vyhledávání

Online
Verified
NEW

Pro vstup na webové stránky musíte být starší 18ti let.

  1. Prohlašuji, že jsem starší 18 let a dosáhl(a) požadovaného věku dospělosti, případně vyššího ( např. 21 let ), pokud tak stanoví zákon v daném státě.
  2. Svým jednáním zabráním tomu, aby se k údajům zde obsaženým dostala jakákoli nezpůsobilá nebo nezletilá osoba.
  3. Potvrzuji, že splňuji všechny podmínky plnoletosti a možnosti přístupu na tyto webové stránky.
  4. Prohlašuji, že sexuálně orientovaný materiál nijak mé neuráží ani neohrožuje.
  5. Potvrzuji, že veškerý obrazový a textový materiál na stránkách, které jsem se rozhodl(a) navštívit, je chráněn autorským právem.
  6. Chápu, že jakékoli šíření obsahu nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.
  7. Uvědomuji si, že pokud poruším některé z výše uvedených ustanovení, vystavuji se riziku občanskoprávního sporu a případného trestního stíhání.
  8. Prohlašuji, že můj zájem o veškeré údaje a materiály zde obsažené, je čistě soukromý a slouží pouze a jen pro mou potřebu.

Přečetl/a jsem si a souhlasím s prohlášením.